Diamond Car

regulamin

REGULAMIN SKLEPU DIAMOND-CAR

I.     Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem aukcji jest Diamond Car Bolesław Kozela; ul. Akacjowa 23A; 32-083 Balice

2.    Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.    Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu Allegro.pl.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.

II.     Realizacja zamówień

1.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wygranie aukcji. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając e-mail do Klienta.

2.    Zamówiony towar dostarczony będzie kurierem za pośrednictwem wybranej przez Sklep firmy kurierskiej. Towar może zostać również odebrany przez Klienta pod warunkiem uprzedniego ustalenia z personelem Sklepu terminu odbioru.

3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych adresowych.

4.    Formą płatności za towar zamówiony w Sklepie za pośrednictwem portalu Allegro.pl jest zapłata za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.    Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu, którym jest faktura VAT albo paragon. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT musi poinformować o tym personel Sklepu oraz podać dane niezbędne do jej wystawienia, czyli nazwę nabywcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

6.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Klient zobowiązany jest poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy mailowo lub pisemnie (druk do pobrania). Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta, w przypadku gdy w takim opakowaniu został dostarczony. Warunkiem dokonania zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu jego zakupu.

III.    Ochrona danych osobowych

1.    Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.    Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

IV.    Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2008

3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania.