Diamond Car

reklamacje


1.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, fabrycznie nowe i posiadają gwarancję jakości producenta.

2.    Warunkiem rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest przedstawienie dowodu zakupu reklamowanego towaru.

3.    Koszt odesłania do Sklepu reklamowanego towaru pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru.

4.    Zgłoszenie reklamacyjne musi zostać dokładnie opisane. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku:
a)    niezgodności dostarczonego towaru z towarem wybranym w zamówieniu bądź otrzymania wadliwego    lub  uszkodzonego fabrycznie towaru,
b)    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c)    ujawnienia się w dostarczonym produkcie wad ukrytych.

5.     Produkty wadliwe, uszkodzone fabrycznie lub niezgodne z zamówieniem wymieniane są na nowe pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia i odesłania towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar należy zwrócić pod adres korespondencyjny Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Sklepu uszkodzonego towaru.

6.     W przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki w transporcie należy w momencie przyjmowania przesyłki sporządzić z kurierem protokół reklamacyjny. Szkody niemożliwe do zauważenia z zewnątrz należy zgłosić pracownikom Sklepu w ciągu 5 dni od odebrania towaru. W innym wypadku przesyłka zostaje uznana za prawidłowo dostarczoną.

7.    W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru w trakcie jego eksploatacji lub montażu należy odesłać uszkodzony towar do siedziby Sklepu. Okres gwarancyjny określony jest przez producenta i zależy od rodzaju asortymentu. Reklamacja taka zostanie rozpatrzona w ciągu do 35 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.

8.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem towar wymieniany jest na nowy i odsyłany do Klienta w ciągu 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli dany towar jest niedostępny w magazynie, Sklep zwraca Klientowi równowartość ceny towaru powiększoną o koszt odesłania towaru do Sklepu.